Co je archetyp

Pojem archetyp (z řec. arche-typos, první vzor, ražba) zavedl do psychologie švýcarský psychiatr, psycholog a psychoterapeut profesor Carl Gustav Jung.  Jsou součástí tzv. kolektivního nevědomí a nikdy nebyly součástí osobního vědomí. Jsou to prastaré obrazy, které jsou stejné pro všechny lidi a které zároveň tvoří základní propojovací prvek lidské společnosti.

Mytologie, pohádky a symboly jsou obrazy našich společných archetypů. Pravděpodobně se vyvinuly tak, že se určité životní situace, problémy a jejich vyústění staly natolik typickými, až se staly prazákladem naší psychiky. Ne nadarmo jsme potom fascinování právě pohádkami a mýty, které si v nejrůznějších obměnách předáváme z generace na generaci a které nevědomě aktivují naše archetypy uvnitř nás samotných, aby probudily k životu vůdčí energii našich životů, která nás zve k životnímu naplnění.

Archetyp, tím, že je přítomen pouze v nevědomí, nelze popsat pomocí vědomých nástrojů a lze jej pouze opsat pomocí symbolů či příběhů. Nejlépe jsou archetypy ztvárněny pomocí uměleckých děl, hudby, básní apod. S archetypem se lze setkat také ve snech.

Archetypy jako takové nelze pozorovat, jejich působení však pozorovat lze: produkují archetypické obrazy a motivy (představy).

Archetypy jsou typické formy chování, které se, když se stanou vědomými, projevují jako představa, stejně jako všechno, co se stává obsahem vědomí.

Pokud archetypy v nás poznáme, můžeme lépe poznat samy sebe, lépe porozumět svému chování – jak a proč se rozhodujeme, jaké vzorce chování používáme, proč se cítíme tak, jak se cítíme.

Každá žena v sobě zahrnuje aspekty všech bohyň světa. V každém období života nebo v každé fázi menstruačního cyklu však může některá z těchto bohyň převažovat, a proto je dobré bohyně nejen znát, ale také se čas od času podívat, „kdo to nad námi má moc“.

Bohyněmi, které jsou nám nejbližší, ale zároveň nejméně známé, jsou slovanské bohyně. Hlavní slovanské bohyně se vážou k jednotlivým ročním obdobím – k jaru, létu, podzimu a zimě. Díky měsíčnímu cyklu se s nimi můžeme setkat každý měsíc. Vždyť každá žena prochází každý měsíc svým malým jarem, létem…

Pravidelně se tak my ženy dostáváme do kontaktu s Vesnou, Živou, Chors i Morenou. Pokud si navíc jednotlivé fáze cyklu spojíme s bohyněmi, lépe si zapamatujeme a představíme, co se s námi právě děje. Během celého cyklu si pak můžeme představit, jak se u nás bohyně střídají.

Jak tedy vypadá ženský cyklus z pohledu slovanských bohyň či žen?

Menstruace: období zimy, vláda bohyně Moreny

Na začátku našeho cyklu, v období menstruace, jsme v útlumu, potřebujeme více klidu a máme často tendence propadat pocitům, že selháváme, nejsme výkonné tak, jak se od nás očekává (jak si myslíme, že bychom měly být) a jsme „neprávem“ unavené. Pokud se však spojíme s Morenou v nás a dopřejeme si trochu klidu, který Morena střeží, můžeme díky této bohyni zimy získat nadhled, rozpoznat, co již ve svém životě nepotřebujeme, a zbavit se všeho nefunkčního.

Vyzvěte Morenu, aby vám pomohla udělat pořádek v papírech, šanonech, šuplících…

Morena je stará, neplodná bohyně smrti, ale také strážkyně řádu a pořádku. Udělejme si tedy s její pomocí v době menstruace více prostoru na odpočinek, ale také pro utřídění věcí ve všech oblastech našeho života. Stejně jako příroda, i my potřebujeme nasbírat síly na jaro a vytvořit prostor pro vše nové a svěží. Využijte moudrého nadhledu ke zhodnocení toho, co děláte, a vyzvěte Morenu, aby vám pomohla udělat pořádek v papírech, šanonech, šuplících, ve skříních, v projektech…

Mějte po ruce několik otázek, které vám pomohou zastavit se a podívat, kde jste a kam jdete. Jste se svým životem spokojená? Co ve vašem životě funguje a co potřebuje změnit?

Období po menstruaci: jaro, vláda bohyně Vesny

Pokud si dopřejete toho luxusu a dovolíte si v době menstruace více lenošit a pečovat o sebe, být více stažená k sobě samé a zbavit se zbytečností, budete mít více energie, až se ke slovu dostane sestra Moreny Vesna, bohyně jara. Je to mladičká, rozlétaná, usměvavá bohyně se spoustou energie pro začátek nových projektů, vyřízení všech restů a má dostatek energie pro zvládání několika věcí najednou. Tato rozlétanost však může být i nevýhodou.

Je dobré mít po ruce seznam úkolů, který vám pomůže se více ukotvit v tom, co právě děláte a co potřebujete ještě udělat.

Pod vládou této bohyně můžete začínat s novými předsevzetími, s novými projekty a můžete zvýšit fyzickou i psychickou zátěž. V tuto dobu můžete omezit pomalé a sedavé aktivity, které se hodí na období, kdy máte energie méně. Díky dostatku psychické i fyzické energie se můžete směle pustit i do větších úkolů nebo do věcí, které dlouho odsouváte. Snadno je zvládnete a budete mít ze sebe sama dobrý pocit.

Kvůli přelétavosti Vesny je však dobré mít po ruce seznam úkolů, který vám pomůže se více ukotvit v tom, co právě děláte a co potřebujete ještě udělat. Se seznamem úkolů vám může pomoci Morena nebo Živa, která umí být systematická, spolehlivá a umí jít za úspěšným dokončením (za úrodou). Jelikož Vesna je velmi nestálá, můžete mít v tuto dobu problém s dotahováním věcí. I v tom vám pomůže hned další týden Živa, bohyně léta.

Ovulace: období léta, vláda bohyně Živy

Pod nadvládou Živy se můžete stát matkou: probudí se ve vás potřeba pečovat o svou rodinu a okolí a stane se z vás empatická žena s dostatkem sil, ale zároveň s potřebným klidem k pečlivé práci. V této době, v době kolem ovulace, je vhodné pečovat o vztahy ve vašem okolí.

Živa by se rozdala pro druhé a může mít problémy s udržením svých hranic.

Živa jako prototyp matky a pečovatelky vám pomůže v péči nejen o rodinu, ale také o klienty, kolegy v práci nebo o přátele. Co třeba uspořádat párty pro své okolí a utužit vztahy? Ale pozor na to, abyste to nepřehnala. Živa by se pro druhé rozdala a může mít problémy s udržením svých hranic. Za ty se budete potřebovat schovat hned v následujícím období, kdy vládu převezmou introvertní bohyně Chors s Morenou.

Předmenstruační fáze: období podzimu, vláda bohyně Chors

Předmenstruační fáze (někdy označovaná jako předmenstruační syndrom) bývá u většiny žen málo oblíbená, protože se dostáváme pod nadvládu melancholické, subtilní a introvertní Chors, která není téměř vidět a má sklony k plačtivým náladám. Ačkoli je Chors nešťastně zamilovaná a může propadat záchvatům „selhání ve všech rolích“, kdy se zdá, že je v jejím životě vše špatně, je velmi kreativní a tvořivá.

Nechte ženu v klidu plést nebo psát básně. Vyhněte se čemukoli, co by ji mohlo emočně zatěžovat. Potřebuje vaši ochranu.

I když nám v této době ubývají fyzické síly, můžeme tvořit (vhodné jsou rukodělné práce, kreativní psaní, budování rodinného zázemí, malba obrazů…). V tomto období přicházejí nové myšlenky, nevšední řešení a vrcholí naše kreativita. Přestože nám ve škole řekli, že neumíme psát, kreslit nebo zpívat, tato doba je vhodná pro psaní básní, pohádek i esejí, pro kreslení, malování nebo tvoření šperků, plánování přestaveb (kreslení plánků).

V této době se však raději vyhněte všemu, co by vás mohlo vyvést z duševní rovnováhy. Vytvořte si prostor pro sebe a svou tvorbu. Postupně se stáhněte ze společenských aktivit a připravte se na období klidu pod nadvládou Moreny.

Jednotlivá období mohou být různě dlouhá a nemusí trvat každý cyklus stejně dlouho. Také je pravděpodobné, že jedna z bohyň nám bude nejbližší a její nadvládu pak budeme prožívat jako nejintenzivnější a nejpříjemnější. Pokud chceme svůj život zharmonizovat a získat kontakt se svým ženstvím, je vhodné ve svém životě přijmout všechny uvedené fáze cyklu. Je dobré si všímat, jak se během cyklu mění naše fyzická a psychická kapacita, sexualita, schopnost komunikace nebo kreativita.

Více v kurzu: tantrická jóga pro ženy již 29. září