Mantra Zelené Tary

 

V Tibetu je om tare tuttare ture soha starobylá mantra, která se vztahuje k Taře, „Matce všech Buddhů“, a zejména k jejímu projevu – Zelené Taře. V tomto příspěvku se dozvíte, co znamená její mantra.

Ve zkratce om tare tuttare ture soha znamená „Klaním se Osvoboditelce, Matce všech vítězů“.

Tařina mantra zní om tare tuttare ture soha. Vysvětlení významu tare tuttare ture: tare znamená osvobození od samsáry.

TARE

Ukazuje, že Matka Tara osvobozuje živé bytosti od samsáry, od skutečného utrpení či problémů. Můžete to vztáhnout na konkrétní utrpení lidských bytostí: zrození, stáří, nemoc a smrt; setkání s nežádoucími objekty a zakoušení averze; nenalezení žádoucích objektů nebo jejich nalezení, ale nezískání uspokojení. To vše jsou problémy pravého utrpení. Spoléháte-li se na Taru tím, že u ní hledáte útočiště a s Tarou provádíte tarské praktiky – jako je recitace manter nebo chval, Tara vás od všech těchto pravých utrpení osvobodí.

TUTTARE
Druhé slovo, tuttare, vás osvobozuje od osmi strachů. Existuje osm strachů souvisejících s vnějším nebezpečím z ohně, vody, vzduchu, země a také z takových věcí, jako jsou zloději a nebezpečná zvířata. Hlavní nebezpečí však plynou z nevědomosti, připoutanosti, hněvu, pýchy, žárlivosti, lakoty, pochybností a nesprávných názorů. Těchto osm znepokojivých myšlenek, které máte v mysli, jsou hlavními nebezpečími. Toto druhé slovo, tuttare, které vás osvobozuje od osmi obav, vás osvobozuje od pravé příčiny utrpení: karmy a všeprostupujících znepokojivých myšlenek.

TURE
Třetí slovo, ture, vás osvobozuje od nemocí. Ze čtyř ušlechtilých pravd ukazuje ture na ukončení utrpení, což je konečná Dharma. Pokud jde o osvobození od nemoci, skutečnou nemocí, kterou máme, je nevědomost, která nezná absolutní povahu Já, a všechny rušivé myšlenky, které z této nevědomosti vznikají. Tím, že nás osvobodí od nemoci, nás ture ve skutečnosti osvobozuje od pravé příčiny, rušivých myšlenek a také od pravého utrpení.

Přibližný význam těchto tří slov tare tuttare ture je: „Tobě, ztělesnění všech Buddhových činů, se vždy – za šťastných či nešťastných okolností – klaním svým tělem, řečí i myslí.“

SOHA
Poslední slovo soha znamená zakořenění cesty ve vašem srdci. Jinými slovy, přijetím útočiště v Taře a prováděním Tařiny praxe získáváte Tařino požehnání ve svém vlastním srdci. To vám dává prostor k tomu, abyste ve svém srdci upevnili kořen stezky, označovaný slovem tare tuttare ture. Založením cesty tří schopných bytostí ve svém srdci očistíte všechny nečistoty svého těla, řeči a mysli a dosáhnete čistého vadžra svatého těla, svaté řeči a svaté mysli Tary, které jsou označeny slovem om. Vaše tělo, řeč a mysl se promění v Tarovo svaté tělo, svatou řeč a svatou mysl. To je hrubý význam om tare tuttare ture soha.