Uddijána bandha

Svámí Šivánanda, který byl jogínem a současně lékařem říká:

„Uddijána bandha je pravým požehnáním pro lidstvo.

Přináší zdraví, sílu a dlouhověkost každému, kdo ji provádí“.

Bandha znamená zámek, blokádu, kontrakci. Uddijána obsahuje sanskrtské kořeny „ud“ a „di“, což znamená „letět vzhůru“. Podstatou bandhy je svalový stah. (Zde dochází k zaměňování významu pojmů uddijána bandha a uddijána mudra. Během uddijány bandhy se nejedná o svalový stah). Stahem, nebo navozením pocitu v dané bandhě, dochází ke kontrole dané dutiny. Uzávěr, který se takto vytváří, ovlivňuje člověka mentálně. Reflexně vyvolává zpětné reakce organismu. Stimuluje činnost orgánů, působí na nervové uzly. Především směřuje pránickou aktivitu. Ovlivňuje fungování energetických uzlů – čaker. Dochází ke vzniku mocné energie, která by bez vědomého řízení mohla v člověku napáchat velké škody.

Při praktikování se jedná o nasátí břišních orgánů do dutiny hrudní bez břišní kontrakce. Bránice a břicho se zvedají směrem k hrudníku a prána je namířena do sušumny. Letí vzhůru. Břicho zůstává stále volné a v trupu dochází k vyvolání podtlaku, který se postará o nasátí břišních orgánů bez zapojení stahu svalů břicha. (Často také může dojít k záměně ve výkladu dalšího pojmu „Uddijánaka“. Je to technika, kdy dochází k vyvolání velkého tlaku v břišní dutině právě stahem všech svalů břicha. Nevzniká podtlak, ale přetlak.)

Principem cvičení uddijány bandhy je dobré vyprázdnění plic silným výdechem a následným provedením „falešného nádechu“ v zádrži dechu. Dojde k roztažení a rozšíření hrudníku. V hrudním koši je vyvolán podtlak provedením falešného nádechu. Bránice a břicho jsou nasáty směrem dovnitř do hrudního koše. Spolu s břichem se zvedají a nasávají vnitřní orgány. (Kdyby došlo ke stažení břišních svalů a tím i bránice, vyvinul by se podstatně větší přetlak v hrudníku, a to je chyba.) Při uddijáně se tlak přenáší přes uvolněnou bránici a způsobuje vtahování břišních orgánů směrem vzhůru. Pod vlivem atmosférického tlaku se břicho prohne směrem dovnitř, mizí a stává se plochým. Oblast pod pupíkem, vnitřní orgány, pohlavní orgány, hráz a konečník jsou taženy vzhůru a tím dochází k usměrnění pránické energie.

Provádění

Provádění uddijány bandhy můžeme aplikovat ve stoji (pro začátečníky vhodné), nebo ve zkříženém sedu (pro pokročilé cvičence vhodné).

Nohy jsou cca 30-40 od sebe. Jsme ve stoji mírně rozkročném. Nohy pokrčíme v kolenech. Chvíli se věnujeme plynulému nádechu a výdechu. Předkloníme se a zhluboka (i ústy) vydechneme tak, aby se plíce na maximum vyprázdnily. O stehna se zapřeme rukama s prsty vtočenými dovnitř. (Podpíráme se rukama proto, abychom nedávali podnět pro zapojení břišních svalů s předklonem bez opory souvisejícím). Lokty jsou vytočeny ven, aby hrudník měl místo pro jeho rozšíření. Při ukončení výdechu lokty propneme, zvedneme ramena k uším a trup je nakloněný mírně šikmo vpřed. Hlava je mírně sklopena k hrudníku (je možné také zařadit džalandharabandhu, aby nepronikal vzduch do plic). V zádrži roztáhneme hrudník směrem vzhůru a současně s tím, je prováděný „falešný nádech“. Respektive falešný nádech způsobí roztažení hrudníku směrem vzhůru. Tím, že zatlačíme ještě rukama do nohou, dojde ke zvětšení rozšíření hrudníků a následného sání bránice, břišních orgánů, pohlavních orgánů, konečníku, hráze dovnitř.

Na závěr, když už přichází potřeba nádechu, (při zaujetí džalandharabandy ji uvolníme), dovolíme hrudnímu koši zaujmout jeho normální postavení, břicho se vrátí a až nyní se nadechneme. Kdybychom se nadechli dříve, dojde díky podtlaku v uddijáně bandhě k vyvolání velké potřeby dechu, a to by pro plíce nebylo dobré.  Plynule dýcháme.

Techniku opakuje v začátku nácviku jen s krátkou zádrží dechu. Můžeme cvičit pravidelně, vždy po úvodním ásanovém cvičení a provádění pránájámy. V začátku vydržíme zhruba 10 – 15 sekund a postupně, dle pravidelného tréninku, zvětšujeme časové úseky. Na začátku opakujte 2x. Až se budete cítit dobře, můžete přidat ještě další opakování.

Doporučení Bihárské školy jógy: v rámci provádění uddijány bandhy je možné od začátku zapojovat:   Múlla bandhu + džalandharabandu (je-li zádrž dechu delší)

Upozornění pro správné provádění uddijána bandhy

Chyby v provádění

  • Uddijána bandha se nepovede, budeme-li během zádrže dechu přijímat vzduch do plic
  • Stáhneme-li břišní svaly
  • Stlačíme-li hrudní koš a tudíž ho neotevřeme hlavně směrem vzhůru

Kontraindikace

Cvičení Uddijány bandhy není vhodné pro lidi s problémy srdce, onemocnění s očima, ušima, akutními problémy s břišními orgány. Ani těhotným či menstruujícím ženám není tato technika doporučována (naopak po porodu se zapojením spodního zámku je tato technika prospěšná pro rychlý návrat organismu k původnímu stavu). Při vysokém krevním tlaku, při prodělané trombóze by si lidé měli dát pozor na provádění této techniky.

Účinky

Fyzický význam: efektivní masáž vnitřních břišních orgánů. Zlepšuje se funkce jednotlivých orgánů, jako jsou: ledviny, slinivka, žaludek, střeva, játra. Pravidelné cvičení může odstranit problémy s trávením, zácpou či nadýmáním. Upravuje problémy s vylučování a pohlavními orgány. Dochází ke stimulaci žláz s vnitřní sekrecí a zlepšení práce srdce (zpomalení činnosti srdce) a současně dochází jeho efektivní masáži. Nucená návratnost krve z dolních končetin a pánevního dna je také velké pozitivum související s prováděním uddijány bandhy. Aktivuje nervová zakončení podél páteře a současně také aktivuje nervy vedoucí k jednotlivým orgánům.

Bezpečnostní upozornění – zádrž dechu

Jelikož uddijána bandha se provádí se zádrží dechu po výdechu, je nutné zmínit nebezpečnost zádrží dechu. Může zde dojít k různým zdravotním problémům, které zádrž dechu může vyvolat. Zádrže dechu jsou určeny pro zdravé jedince a pro lidi, kteří praktikují pravidelně jógu. Je určena lidem, kteří se již trochu znají, dokážou vnímat své pocity a nepodceňují je. Jako nácvik pro zádrže dechu je vhodné používat zádrž dechu po nádechu. V plicích je dostatek kyslíku, který organismus potřebuje pro žití a jeho práci. Zádrž v těle vyvolává různé procesy, které jsme i sami o sobě schopni cítit. Při zádržích je ovlivněn krevní oběh, dochází k městnání krve a ke stoupání žilního tlaku. Krevní řečiště se vyprazdňuje a venózní tlak klesá. Změny tlaku v tělesných dutinách vyvolávají větší vylučování hormonů žláz s vnitřní sekrecí, dráždí nervy a srdeční činnost se zrychluje. Z hlediska mentálního začíná mít člověk pocit paniky, vnitřního přepjetí a také může ztratit kontrolu sám nad sebou. Lidé, kteří trpí vysokým krevním tlakem, psychickými problémy, nemocemi srdce, břicha, problémy s hlavou, při menstruaci a těhotenství by zádrže dechu neměli provádět.

Bandha znamená zámek, blokádu, kontrakci. Uddijána obsahuje sanskrtské kořeny „ud“ a „di“, což znamená „letět vzhůru“. Podstatou bandhy je svalový stah. (Zde dochází k zaměňování významu pojmů uddijána bandha a uddijána mudra. Během uddijány bandhy se nejedná o svalový stah). Stahem, nebo navozením pocitu v dané bandhě, dochází ke kontrole dané dutiny. Uzávěr, který se takto vytváří, ovlivňuje člověka mentálně. Reflexně vyvolává zpětné reakce organismu. Stimuluje činnost orgánů, působí na nervové uzly. Především směřuje pránickou aktivitu. Ovlivňuje fungování energetických uzlů – čaker. Dochází ke vzniku mocné energie, která by bez vědomého řízení mohla v člověku napáchat velké škody.

Při praktikování se jedná o nasátí břišních orgánů do dutiny hrudní bez břišní kontrakce. Bránice a břicho se zvedají směrem k hrudníku a prána je namířena do sušumny. Letí vzhůru. Břicho zůstává stále volné a v trupu dochází k vyvolání podtlaku, který se postará o nasátí břišních orgánů bez zapojení stahu svalů břicha. (Často také může dojít k záměně ve výkladu dalšího pojmu „Uddijánaka“. Je to technika, kdy dochází k vyvolání velkého tlaku v břišní dutině právě stahem všech svalů břicha. Nevzniká podtlak, ale přetlak.)

Principem cvičení uddijány bandhy je dobré vyprázdnění plic silným výdechem a následným provedením „falešného nádechu“ v zádrži dechu. Dojde k roztažení a rozšíření hrudníku. V hrudním koši je vyvolán podtlak provedením falešného nádechu. Bránice a břicho jsou nasáty směrem dovnitř do hrudního koše. Spolu s břichem se zvedají a nasávají vnitřní orgány. (Kdyby došlo ke stažení břišních svalů a tím i bránice, vyvinul by se podstatně větší přetlak v hrudníku, a to je chyba.) Při uddijáně se tlak přenáší přes uvolněnou bránici a způsobuje vtahování břišních orgánů směrem vzhůru. Pod vlivem atmosférického tlaku se břicho prohne směrem dovnitř, mizí a stává se plochým. Oblast pod pupíkem, vnitřní orgány, pohlavní orgány, hráz a konečník jsou taženy vzhůru a tím dochází k usměrnění pránické energie.