CELISTVOST

O celistvosti a stavech po kurzu HJ

Občas se stane, že se mi ženy po absolvování kurzu hormonální jógy ozvou, že u nich došlo například k nespavosti, začaly být nespokojené a nic je nebaví (nemám teď na mysli přechodné zhoršení tělesné nebo emocionální stránky – o tom na kurzu hovoříme).

Všichni máme tendence takovéto stavy bagatelizovat, ale jakmile dojde k nějaké výraznější změně, např. začnete běhat či nastanou problémy v manželství či dětmi, najednou toto všechno více vnímáme a více to na nás působí. A absolvování hormonální jógy je celkem výraznou změnou pro tělo, mysl i emoce.

U naprosté většiny žen, se kterými jsme tyto indikace probíraly, se jednalo právě o tyto situace, a pak už nevyhnutelně musí přijít větší změny – lepší životospráva, lepší starost o svoji psychiku, apod. Nelze spoléhat na to, že stačí jen cvičit a vše se vyřeší samo – tento postoj naopak vede ke zhoršování příčin potíží.

Doporučuji péči o sebe na všech úrovních.

Odpověděly byste ANO na všechny níže uvedené otázky?

 • Mám pestrou stravu (jím střídmě a pouze 3 x denně)?
 • Dodržuji pitný režim?
 • Odpočívám? (např. poslouchám hudbu, povídám si s přáteli, chodím na procházky se psem, medituji, apod.)
 • Snažím se vidět vše v pozitivním světle, žít s nadhledem a zbytečně se nestresovat?
 • Hledám si chvilky pro sebe – alespoň půl hodiny denně se věnuji tomu, co mám ráda a dělá mne šťastnou? Věnuji se například sebevzdělání?
 • Nekouřím a nepiji alkohol?
 • Mám dostatek přiměřeného pohybu – např. běhám; kdykoliv mohu, jdu raději pěšky, apod.?
 • Dostatečně spím – alespoň 8 hodin denně – chodím spát před 22 hod.?
 • Udržuji pozitivní mezilidské vztahy – mám láskyplný partnerský vztah?
 • Směji se?
 • Kontroluji svůj dech – dýchám pomalu a zhluboka?
 • Vyhýbám se škodlivým chemikáliím – nepořizuj si agresivní čisticí prostředky, používám výhradně přírodní kosmetiku (i na čištění domácnosti)?
 • Zbavuji se všech závislostí (i na sladkém)?
 • Udržuji si přiměřenou hmotnost?
 • Mám kolem sebe dost přátel, kteří jsou ochotni mi vždy pomoci?
 • Jsem šťastná v práci?
 • Žiji v prostředí, které mne podporuje?

Já vím, že se vše nedá změnit přes noc. Návodů na změnu života je nespočet a je důležité mezi nimi vybrat ty opravdu funkční a prospěšné. Hlavně nečekejte nějakou změnu života „ve 3 krocích za 30 dní“. Takhle to nefunguje. Vždy, když má dojít k účinné změně života k lepšímu, chce to trpělivost. Nejprve však změna musí nastat v mysli.

Můj tip

Kdykoli budete mít pocit, že máte v nějaké životní oblasti nedostatek, pak si vizualizujte posun pomyslné rysky (symbolizující danou oblast) směrem nahoru. Rysky kontrolujte jak často chci – nejlépe, kdykoli si začnete dělat o daný jev starosti. Znáte „Solničku“ z antistresových technik – zkuste dosypávat 🙂

Zamyslete se nad tím, co vás nejvíce trápí – přátelé, partner, rodiče, škola, práce, finance, nemoc. Každou z těch věcí si ukažte na pomyslné stupnici a zvedejte pěkně nahoru. Jako pomůcka může posloužit mapa přání podle Feng Shui.

Mapa přání

Potřebujete velký list papíru, který si rozdělíte na 9 úseků – tak jako na obrázku.

 • Uprostřed osmiúhelníku se nachází zóna zdraví, od ní je třeba začít. Sem umístěte svou fotografii. Snažte se vybrat pěkný snímek, na kterém vypadáte jako šťastný člověk, z něhož sálají pozitivní vibrace.
 • V zóně slávy, která leží nad zónou zdraví, umístěte obrázky symbolizující vaši úspěšnost. S jejich pomocí je možno získat věhlas a dosáhnout světové proslulosti.
 • Dole, pod vaší fotografií, leží sektor kariéry. Promyslete si, kým byste se chtěli stát. Umístěte sem patřičný obrázek.
 • Levý horní roh je zónou bohatství. Nalepte sem obrázky peněz – třeba déšť mincí , ruku držící svazek bankovek i jiné patřičné ozdůbky a symboly. Vše, co je spojeno s materiální hojností.
 • Vlevo dole je sektor moudrosti, který zodpovídá za úspěch ve vzdělání. Zkuste najít obrázek vysokoškolského diplomu, nebo absolventa s diplomem, vyzařujícího štěstí, že dosáhl potřebného vzdělání.
 • Mezi bohatstvím a moudrostí leží sektor rodiny. Umístěte sem fotografie šťastných rodinných párů s dětmi nebo bez dětí, podle toho, chcete-li mít děti.
 •  Pravý horní roh patří zóně lásky, kterou můžete vyzdobit zobrazením propletených rukou, šťastných zamilovaných dvojic. Je důležité, aby obrázky vyjadřovaly lásku, blízkost, štěstí. Pokud už máte partnera, můžete sem umístit jeho fotografii.
 • Pod sektorem lásky leží zóna tvorby a dětí. Nalepte sem obrázky vyjadřující vaši osobnost, tvorbu. Chcete-li například psát povídky, nalepte sem obrázek knihy.
 • Poslední zóna leží v pravém dolním rohu. Je to zóna cestování a pomocníků. Hodí se sem obrázky měst a cizích zemí, pokud rádi cestujete. Spolu s vyobrazením člověka nebo patrona, který vás ochraňuje.