Ájurvéda – základní teorie

Ayurvéda je považována za nejstarší systém medicíny na světě, dnes také za základní lékařský systém v Indii a dalších zemích jižní Asie. V západních zemích je Ayurvéda jednou z možností tak zvaných alternativních terapií. Slovo Ayurvéda se překládá jako „věda života“ a její principy jsou založeny na systému dosh. Tři doshy popisované v Ayurvédě jsou nazývány Váta, Pitta a Kapha. Jejich existenci a vztah lze částečně přirovnat k systému ying a yang, systému dvou protichůdných a doplňujících se energií, jejichž rovnováha je podle tradiční čínské medicíny základem zdraví. Podobně jsou doshy Váta, Pitta a Kapha dynamické síly s vlastními charakteristikami, které jsou základem všeho na světě, a udržení jejich (pro každého individuální) rovnováhy základem zdraví.

Podle Ayurvédy se každý z nás rodí s unikátní konstitucí danou kombinací uvedených dosh, které se říká prakrti. Prakrti každého člověka představuje unikátní rovnováhu mezi třemi doshami potřebnou k udržení perfektního zdraví. Pouze malé procento z nás je čistě jedním Ayurvédským typem, a prakrti je proto většinou kombinací dvou a někdy i všech tří dosh.

Nerovnováha mezi doshami se nazývá vikriti a může být vyvolána nevhodnou stravou, chronickým stresem, nepřirozenou fyzickou zátěží (fyzickým vyčerpáním), negativními emocemi nebo nezdravým spánkovým režimem. Zátěž podporuje rozvoj onemocnění, obezity i mentálních potíží.

Strava je v ayurvédě (vedle bylinek, masáží a pohybové terapie) základním terapeutickým prostředkem v léčbě energetické nerovnováhy organismu: nemoci. Působení potravin v organismu je v tomto medicínském systému dáno jejich chutí a kvalitou. Ayurvéda rozlišuje šest základních chutí potravin, a to chuť sladkou, slanou, kyselou, hořkou, stahující a ostrou. Další kvality připisované potravinám jsou těžká, olejovitá, studená, horká, lehká a suchá.

Zdravá výživa v Ayurvédě znamená stravování s cílem dosažení individuální energetické rovnováhy která je každému dána při narození: prakrti. Prakticky je třeba zjistit v době zdraví svoji konstituci podle Ayurvédy a vybudovat jídelníček vyhovující zjištěné konstituci. Například „větrným” křehčím typům váty budou vyhovovat těžší teplá jídla a nadbytek syrového ovoce a zeleniny je bude vyvádět z rovnováhy, může být základem zdravotních potíží až nemocí, jako na příklad studených nohou, únavnosti, nespavosti, bolestí hlavy anebo artritidy.

V okamžiku nemoci je nezbytné provést test aktuálního energetického stavu, tj. zjistit vikriti (stav, kde právě jsme), srovnat ji s prakrti (stavem naší individuální rovnováhy, ke které je třeba směřovat) a výživu upravit s cílem dosažení prakrti.