Opakovací lekce HJ 5. června od 9.00 hod. do 10 hod.

* délka 60 minut
* instrukce k jednotlivým pozicím i technikám
* lekce je vhodná i pro ženy, které delší dobu sestavu HJ nepraktikovaly
* vč. závěrečné relaxace
* přes aplikaci ZOOM
* z lekce není záznam
* cena 150 Kč, platba před zahájením lekce na účet č. 9164419001/5500